Bestuurlijk advies

Bestuurlijk advies

Van Kleef & Partners adviseert bestuur en management van organisaties uit de publieke sector op strategisch niveau. Complexe interne (arbeids)vraagstukken of zeer publieksgevoelige vraagstukken vragen om specifieke kennis van ambtelijke en politiek-bestuurlijke verhoudingen. Met onze jarenlange HR ervaring helpen wij u in besluitvormgingsprocessen. Van analyse tot uitvoering.

  • We adviseren en begeleiden bestuur en management bij organisatie- en samenwerkingsproblemen en daarmee samenhangende spanningen
  • We bemiddelen bij dreigende samenwerkingsproblemen of conflicten tussen bestuur en management of tussen bestuurders en managers onderling
  • We bemiddelen bij (dreigende) conflicten tussen bestuurders (politieke en ambtelijke managers) met anderen (collega-bestuurders, burgers, maatschappelijke organisaties, belangenbehartigers)
  • We adviseren over de gewenste uitvoering van maatschappelijke taken
  • We zijn specialisten op het gebied van strategisch personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid
  • We bieden via ons mobiliteitsbureau Sequens Next verschillende “van werk naar werk” trajecten aan
  • We adviseren over de inrichting van uitvoeringsorganisaties


Onze vakgebieden

Strategische Personeelsanalyse

Om gestelde ambities te realiseren is een optimale personeelsbezetting noodzakelijk.

Van werk naar werk

Met een integrale aanpak van werk naar werk!

Integriteitstoets bestuurders

In toenemende mate stellen burgers, media en politici hoge eisen aan de integriteit van de overheid. Toets de integriteit van bestuurders vooraf!

Van Kleef & Partners | Postbus 156 | 2770 AD Boskoop | 0172 - 21 68 81