strategische-personeelsanalyse

Strategische Personeelsanalyse

Gemeenten en andere organisaties uit de publieke sector worden geconfronteerd met bezuinigingen en talrijke veranderingen, waaronder decentralisaties en vergrijzing op de arbeidsmarkt. In de samenleving ontstaan nieuwe verwachtingen over hun rol. De organisaties spelen in op de ontwikkelingen en leggen de lat voor hun dienstverlening hoog. Om de gestelde ambities te realiseren is een optimale personeelsbezetting noodzakelijk.

Een strategische personeelsanalyse geeft u inzicht in het verschil tussen het huidige en het benodigde menselijke kapitaal. Van Kleef en Partners helpt organisaties uit de publieke sector om tot een optimale bezetting te komen. Duidelijk wordt welke kennis en competenties op personeelsgebied beschikbaar zijn en welke kennis en competenties er in de nabije toekomst nog ontbreekt. Om het verschil tussen beschikbare en gewenste kennis en competenties te overbruggen wordt samen met u een HR-plan opgesteld met acties op het gebied van in-, door en uitstroom. Zo maakt u gestelde doelen waar.

 

Wat kunt u van ons verwachten?

 

Adviseurs Van Kleef en Partners werken met u samen als partner. Interne p-adviseurs worden naar wens meegenomen in het traject. Onze werkwijze kenmerkt zich door het interactieve karakter. Wij bieden een integrale aanpak van strategische personeelsplanning in vijf stappen:

  • Vaststellen van de relevante ontwikkelingen en het concretiseren van de ambities en de organisatiedoelstellingen
  • Inventarisatie van de huidige personeelssituatie. Hierbij gaat het om een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van uw personeel. Aspecten zoals kennis, competenties en ontwikkelingspotentieel worden hierin meegenomen.
  • Analyseren van het verschil tussen ambities en de huidige situatie, inventariseren van de knelpunten
  • Opstellen van scenario’s en uitwerking naar personele consequenties
  • Vertaling naar een HR-plan: ontwikkeling en uitvoering van gerichte interventies

Van Kleef & Partners | Postbus 156 | 2770 AD Boskoop | 0172 - 21 68 81