van-werk-naar-werk

Van werk naar werk

Ons mobiliteitsbureau Sequens Next biedt kansrijke maatwerkoplossingen om vertrekkende medewerkers tijdelijk of permanent elders te plaatsen. Medewerkers kunnen vanuit een dienstverband met Sequens next op zoek naar een nieuwe baan met behoud van pensioen-opbouw bij het ABP. Medewerkers krijgen intensieve begeleiding zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen, verbreden of omscholen.

Wat kunt u van ons verwachten:

  • Verschillende maatwerktrajecten om uw medewerkers naar een nieuwe toekomst te begeleiden
  • Persoonlijke benadering met inschakeling van professionele samenwerkingspartners
  • Aantrekkelijke financiële voorwaarden en een uiterst transparant kostenoverzicht
  • Kleinschaligheid: de lijnen zijn direct en kort
  • Openheid over de kansen en prognoses
  • Voor inleners: goed gekwalificeerde kandidaten voor tijdelijke vacatures en opdrachten tegen de normale loonkosten zonder risico’s

Lees verder op de website van Sequens Next

Van Kleef & Partners | Postbus 156 | 2770 AD Boskoop | 0172 - 21 68 81