Juridische hulp pensioenen

Pensioenen

Pensioenopbouw is een belangrijk onderdeel van de rechtspositie van een medewerker. Een werkgever draagt premies af aan het pensioenfonds. In de publieke sector vaak het ABP. Ingewikkeld en riskant wordt het wanneer een medewerker gedwongen afscheid moet nemen van een organisatie. Bijvoorbeeld als gevolg van een reorganisatie of na een conflict, maar ook wanneer de werkgever een organisatieonderdeel privatiseert of verzelfstandigt. Onder het regime van een ander pensioenfonds kunnen medewerkers geconfronteerd worden met nadelige gevolgen voor het oudersdoms- en nabestaandenpensioen.Wat kunt u van ons verwachten?


Voor particulieren

Wij adviseren u over de consequenties die een afscheid of overstap naar een andere pensioenregeling kan hebben voor het pensioen en het berekenen van de individuele pensioenverschillen (meestal tekorten), het aangeven van de consequenties van het gat in het nabestaandenpensioen.

  • Advies over pensioenvraagstukken, waardeoverdracht en het mitigeren van pensioenbreuken
  • Advies over nabestaandenpensioen

Van Kleef & Partners | Postbus 156 | 2770 AD Boskoop | 0172 - 21 68 81