Juridisch advies bij ontslag

Vertrek, afscheid of ontslag

Verhoudingen tussen werkgever en werknemer of tussen bestuur en management kunnen veranderen. Door fusies of organisatieveranderingen verdwijnen functies. Samenwerkingsproblemen monden uit in verstoorde verhoudingen. Of functioneringsproblemen worden ondanks verbetertrajecten niet opgelost. Soms leiden veranderingen tot serieuze conflicten.

Ruime ervaring procederen arbeidsverschillen

Een gezamenlijk gedragen oplossing is niet altijd mogelijk. Belangen of standpunten blijken te ver uit elkaar te liggen of er zijn al definitieve besluiten genomen. Bij Van Kleef & Partners hebben we ruime ervaring in het procederen in arbeidsgeschillen bij bezwaren- en beroepscommissies, de rechtbanken (sector bestuursrecht en sector kanton), de Centrale Raad van Beroep en de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. We zijn scherp in het recht en sterk in het naar voren brengen van uw positie. We beschikken over de juiste attitude om u op een optimale wijze te vertegenwoordigen. Toch benutten wij ook dan elke mogelijkheid om de kwestie alsnog in overleg te regelen.

Voorkeur oplossing zonder rechter

Aan gerechtelijke procedures zijn voor alle partijen risico’s en vaak hoge kosten verbonden. Een oplossing zonder tussenkomst van de rechter verdient daarom vrijwel altijd de voorkeur. Partijen komen gezamenlijk tot een oplossing en bepalen zélf de uitkomst. Zo wordt onnodige schade voorkomen. De vertrekkende medewerker is eerder in staat om zich weer op de toekomst te richten. Werkloosheidsuitkeringen, wachtgeldkosten of andere frictiekosten worden de werkgever bespaard.

Begeleiden onderhandelings- en keuzeproces

Bij Van Kleef & Partners begeleiden we het onderhandelings- en keuzeproces. Onderhandelen vraagt immers een gespecialiseerde aanpak. Het gaat niet alleen om grote financiële belangen. Ook emotionele en relationele aspecten spelen een belangrijke rol. Onze adviseurs zijn getraind daarmee om te gaan. We bereiden de onderhandelingen met u voor, wijzen u op de verschillende opties en dragen alternatieven aan. Tijdens de onderhandelingen houden wij uw belangen scherp in het oog, maar tonen ook respect voor de belangen van de wederpartij. Zo wordt vaak een win-win oplossing bereikt. De gemaakte afspraken worden in een vaststellingsovereenkomst zorgvuldig vastgelegd.Wat kunt u van ons verwachten?

 

Voor particulieren

Samen met u analyseren we de situatie en de voorgenomen plannen en adviseren u over de mogelijkheden en de beste aanpak

  • Bent u er niet zeker van dat uw belangen voldoende worden gewaarborgd of blijven vragen onbeantwoord? Samen met u gaan wij het gesprek met uw werkgever aan!
  • Als de conclusie toch is dat het dienstverband zal worden beëindigd, dan voeren wij – al dan niet samen met u – de onderhandelingen met uw werkgever

Van Kleef & Partners | Postbus 156 | 2770 AD Boskoop | 0172 - 21 68 81