Publicaties Van Kleef & Partners

 

Schrappen speciale status levert angstige, baanvrezende ambtenaren op

Op maandag 17 februari 2013 publiceerde Binnenlands Bestuur een opiniestuk van Jan-Willem van Kleef over het wetsinitiatief van de Tweede Kamer dat de rechtspositie van ambtenaren gelijk moet trekken met die van werknemers in de private sector.

Het wetsinitiatief van de Tweede Kamer dat de rechtspositie van ambtenaren gelijk moet trekken met die van werknemers in de private sector slaat het fundament onder de ambtelijke integriteit vandaan.

Overheidsdienaren die op basis van hun professionele oordeel hun minister of wethouder tegenspreken, weten zich nu nog beschermd door hun bijzondere rechtspositie. Vooral in politieke kwesties geeft dit rugdekking. Zo kon bijvoorbeeld de Inspecteur-Generaal voor de mijnbouw naar eigen inzicht oordelen dat de gaswinning in Groningen veel drastischer terug moet zonder dat de minister zijn rechtspositie kan ondermijnen. Ook rekenkamers hoeven zich in hun kritiek op gevoerd beleid niet in te houden uit angst voor baanverlies. Zonder die sterke rechtspositie zullen ambtenaren veel minder kritisch zijn, voorzichtiger opereren en vaker naar de pijpen dansen van de bestuurders voor wie zij werken.

Lees verder 

Van Kleef & Partners | Postbus 156 | 2770 AD Boskoop | 0172 - 21 68 81