Publicaties Van Kleef & Partners

Eindelijk dan een onderzoek dat aantoont wat velen met mij al lang dachten of wisten: gemeentelijke herindelingen besparen geen geld. De jaarlijkse besparing van structureel 1 miljard euro die onze minister van Binnenlandse Zaken heeft ingeboekt kan hij dus gevoeglijk uit de boeken schrappen! Het betekent natuurlijk niet dat de ingezette koers om gemeenten op te schalen richting 100.000 ineens wordt gewijzigd, daar is waarschijnlijk meer voor nodig. Des te belangrijker om de extra personeelskosten die met zo'n ingrijpende reorganisatie gepaard gaan in de hand te houden.

 

Veelal is het sociaal plan voor de fusie gericht op behoud van rechtspositie en het wegnemen van onzekerheid. De selectie – indien al aanwezig – beperkt zich tot de leidinggevenden. Verder is er sprake van volgfuncties, passende functies en geschikte functies. Wie niet plaatsbaar is of blijkt, mag ten minste 2 jaren blijven.


Dit terwijl het voor iedereen duidelijk is, dat er een personeelsreductie zal moeten plaatsvinden en dat dit met natuurlijk verloop alleen niet zal lukken.


Waarom niet geselecteerd aan de poort? – op basis van competenties, wensen, mogelijkheden en doorgroeikansen. Het klinkt mooi, dat iedereen mee mag naar die nieuwe grotere gemeente en dat zou geen onrust geven. Echter geen functie zal blijken te zijn wat het was, ook de volgfuncties niet. Van generalist wordt je gedwongen te specialiseren. Als specialist blijken er ineens veel collega's met meer kennis en ervaring te zijn op jouw interessegebied.


Als je vooraf – met een personeelsanalyse – inventariseert wat je in huis hebt, wat medewerkers ambiëren en vooral niet willen, waar zij kansen zien en bedreigingen, dan verloopt de selectie aan de poort nagenoeg vanzelf.


Voor spijtoptanten, niet-functievolgers en remplaçanten is dan nog steeds een deugdelijk rechtspositioneel vangnet te maken om kansen op ander (gewenst) werk te realiseren en inkomenszekerheid te bieden voor een reële overgangsperiode. Niet bij de nieuwe gemeente kunnen of willen blijven, wil niet zeggen, dat er niets mogelijk is en er niet elders kansen en mogelijkheden zijn. Sterker nog; ook voor de medewerkers biedt een fusie kansen om het helemaal anders te gaan doen.

 

Meer weten over selecteren aan de poort, neem dan even contact op.

 

Jan-Willem van Kleef

Van Kleef & Partners | Postbus 156 | 2770 AD Boskoop | 0172 - 21 68 81