Publicaties Van Kleef & Partners

 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State maakte woensdag 21 oktober 2015 een einde aan een langlopend conflict tussen de Stichting Islamitisch Onderwijs Amsterdam en Omstreken (SIO) en de gemeente Amsterdam. Het oordeel: de gemeente moet uiterlijk voor 1 augustus 2017 een pand beschikbaar stellen aan de nieuwe islamitische scholengemeenschap. Jan-Willem van Kleef, partner bij Van Kleef & Partners, behartigde de belangen van de SIO.

 

Amsterdam werkt de huisvesting van een school voor voortgezet onderwijs op islamitische grondslag, aan de Jacob Geelstraat, al sinds 2012 tegen. Op deze locatie was eerder het Islamitisch College Amsterdam (ICA) gevestigd. In 2010 besloot de minister van Onderwijs de school niet langer te bekostigen en in 2012 gaat deze failliet. Vrijwel direct na de sluiting dient de SIO een aanvraag in voor een nieuwe islamitische school welke wordt goedgekeurd door Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Marja van Bijsterveldt. Vanaf dat moment heeft de gemeente de plicht om binnen een termijn van uiterlijk vijf jaar om de school aan huisvesting te helpen. Met de uitvoering daarvan bleken ze in Amsterdam echter weinig haast te hebben. De gemeente blijft tegen beter weten in volhouden, dat dezelfde bestuurders die het ICA hebben laten mislukken het opnieuw willen proberen. De bestuursleden van SIO zijn echter andere personen en laten zich bijstaan door diverse onderwijsdeskundigen uit het hele land. Een gevleugelde uitspraak van de gemeente wordt, dat er zeker ruimte is voor voortgezet onderwijs op islamitische grondslag in Amsterdam, maar niet door de SIO!

 

Na de goedkeuring van de minister in 2012 dient de stichting een aanvraag in voor een voorziening in de huisvesting. Tegen het advies van de Onderwijsraad in wijst het college deze aanvraag af. Geveinsde onduidelijkheid over de samenstelling van het schoolbestuur en het ontbreken van relevante stukken bij het verzoek liggen daaraan ten grondslag en zijn de voornaamste redenen om tot dit besluit te komen. Ook de commotie die ontstaat nadat een van de SIO bestuurders op Facebook steun betuigt aan de IS draagt bij aan de beslissing. PvdA-kamerlid Ahmed Marcouch uit openlijk zijn kritiek op deze uitspraken en wethouder Simone Kukenheim schrijft: ‘een bestuurder die dergelijke uitspraken doet, en een bestuur dat zich daarvan niet uitdrukkelijk distantieert, kan volgens het college geen verantwoordelijkheid dragen voor de leerlingen in onze stad’. Ook staatssecretaris Sander Dekker sluit zich hierbij aan. Men negeert het feit dat SIO al direct uitdrukkelijk afstand neemt van de steunbetuiging aan IS en de bestuurder in kwestie weet te overtuigen van zijn fout. Betrokkene treedt terug uit het bestuur en herroept publiekelijk en in een brief aan het bestuur zijn eerdere (onjuiste) steunbetuiging.

 

Overigens hechten bestuursrechters op rij geen enkele waarde aan dit incident en verklaart de Afdeling bestuursrechtspraak het daaraan door de gemeente verbonden bezwaar irrelevant.

 

SIO vindt het besluit van de gemeente gebaseerd op ‘drogredenen en onwaarheden’ en gaat in beroep tegen de uitspraak. Met succes. Het feit dat gemeente Amsterdam in het proces onrechtmatige besluiten heeft genomen en het gegeven dat de stichting uiterlijk in augustus 2017 over huisvesting dient te beschikken om dan ook daadwerkelijk met het geven van onderwijs te kunnen beginnen, leidt ertoe dat de bestuursrechter heeft bepaald dat het college verplicht is de stichting huisvesting toe te kennen voor de start van uiterlijk het schooljaar 2017/2018 voor 186 brugklassers voor mavo, havo en vwo. De gemeente kan niet in hoger beroep tegen de uitspraak van de hoogste bestuursrechter.

 

Met ingang van uiterlijk 1 augustus 2017 start de nieuwe islamitische school. Dit zou zelfs nog een jaar eerder kunnen worden wanneer de gemeente terugkomt op haar beslissing om voor het schooljaar 2016 geen huisvestigingsverklaring af te geven. De weigeringen op de aanvraag van het schooljaar 2013-2014 waren ook onrechtmatig, dat geldt dus ook voor de weigeringen op de aanvragen voor 2014-2015 en 2015-2016 die telkens hetzelfde onderwerp hebben. Het zou Amsterdam dan ook sieren alsnog met terugwerkende kracht per 1 augustus 2015 een huisvestingsverklaring af te geven, zodat de school al op 1 augustus 2016 van start kan gaan en een grote groep leerlingen niet nog een jaar langer moet wachten voordat zij naar de school van hun keuze kunnen gaan.

 

Einde eerste akte, wordt vervolgd!

 

Van Kleef & Partners | Postbus 156 | 2770 AD Boskoop | 0172 - 21 68 81