Skip to content

sequens next

Mobiliteitsdienstverband

Het mobiliteitsdienstverband: vaste stappen

Het mobiliteitsdienstverband gaat van start als er overeenstemming is over de beëindiging van het dienstverband. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis te maken in een oriënterend adviesgesprek. Waarin ieders wensen en verwachtingen uitgesproken kunnen worden. Hierna kan het mobiliteitsdienstverband formeel starten. De voorwaarden waaronder en de duur zijn per situatie verschillend. Uiteraard kunnen wij daarover adviseren. Wij hebben vele jaren ervaring in het begeleiden van werknemers in het publieke domein naar een nieuwe toekomst.

In het mobiliteitsdienstverband doorlopen we met de kandidaat een aantal vaste stappen om gezamenlijk tot een duurzame oplossing te komen.

1. Oriënterend gesprek

In een oriënterend gesprek maken we kennis met elkaar en is er ruimte om in te gaan op persoonlijke wensen en behoeften, verwachtingen en het uitwisselen van informatie.

2. Intake

Als er voldoende vertrouwen is in elkaar volgt er daarna een uitgebreide intake. Onderdeel van de intake zijn een talent-, persoonlijkheids- en gedragstest door een ervaren consultant. Op basis van de testresultaten wordt in goed overleg bepaald welke type begeleiding ingezet zal worden. We werken daarvoor samen met gerenommeerde outplacementbureaus als Van Ede & Partners en Focus Nederland.

3. Begeleidingstraject

De begeleiding is altijd persoonlijk en afgestemd op de specifieke situatie en behoeften van de kandidaat. Daarvoor doen we een beroep op ons netwerk van professionele coaches, loopbaanadviseurs, arbeidspsychologen, pensioendeskundigen en ervaren begeleiders. Onderdeel van de begeleiding is het werken aan een arbeidsmarktprofiel van de kandidaat dat aansluit bij de voorkeuren, talenten en drijfveren. We geven aandacht aan een modern curriculum vitae en alles wat nodig is om kansrijk te solliciteren. De begeleiding is altijd persoonlijk en afgestemd op de specifieke situatie en behoeften van de kandidaat.

Daarvoor doen we een beroep op ons netwerk van professionele coaches, loopbaanadviseurs, arbeidspsychologen, pensioendeskundigen en ervaren begeleiders. Onderdeel van de begeleiding is het werken aan een arbeidsmarktprofiel van de kandidaat dat aansluit bij de voorkeuren, talenten en drijfveren. We geven aandacht aan een modern curriculum vitae en alles wat nodig is om kansrijk te solliciteren. Naast de inspanningen die de kandidaat zelf levert in het zoeken naar nieuw werk, bemiddelen wij ook zelf in de zoektocht naar een duurzaam resultaat.