Skip to content

sequens next

Werkgevers

U zoekt naar een nieuwe plek voor uw medewerker

Als werkgever in de publieke sector levert u een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vragen. Dat moet op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier. Dat betekent dat uw organisatie voortdurend in beweging is. Dan kan het gebeuren dat werknemers boventallig raken. En deze op zoek moeten naar een andere werkplek. Er kan ook een andere reden zijn om afscheid te nemen van een medewerker, bijvoorbeeld omdat die volgens u op een andere plek beter tot zijn recht zal komen. Als betrokken werkgever vindt u het echter wel belangrijk dat een (oud) werknemer zich op een nieuwe bestemming verder kan ontwikkelen. sequens next biedt hiervoor een oplossing. Wij helpen kandidaten uit het publieke domein via een mobiliteitsbaan op weg naar een zinvolle toekomst.

Iedereen in de publieke sector heeft kwaliteiten met toegevoegde waarde voor werkgevers

Daar zijn wij van overtuigd. Soms komen deze kwaliteiten onvoldoende tot uiting op de huidige plek. Dan helpt sequens next de kandidaat graag op weg naar een nieuwe zinvolle bestemming. Dat geldt natuurlijk ook als een medewerker door reorganisatie boventallig geworden is.

Met de juiste begeleiding helpen wij de oud-werknemer van werk naar werk

Wij vinden het belangrijk dat onze kandidaten actief blijven op de arbeidsmarkt. En beseffen dat een verandering in carrière nieuwe energie kan geven zodat de werknemer opnieuw in zijn kracht komt. Met persoonlijke begeleiding op maat helpen we de werknemer met een arbeidsmarktprofiel en het actief zoeken naar nieuw werk. Een effectief traject van werk naar werk!

We nemen uw zorg in het van werk naar werk traject volledig uit handen

Op het moment dat het mobiliteitsdienstverband van de oud-werknemer bij sequens next ingaat, bent u als werkgever niet meer verantwoordelijk. Wij begeleiden de kandidaat bij het zoeken naar een nieuwe uitdaging. Het is fijn dat u weet dat uw oud-werknemer in goede handen is.

Transparant en kostenbewust

sequens next helpt mensen om op een zinvolle wijze actief te blijven op de arbeidsmarkt. Dat doen we kostenbewust en doelgericht. Wij beseffen dat we werken met ‘publiek geld’. We houden onze kosten zo laag mogelijk en zorgen dat u altijd precies weet waar budgetten voor worden ingezet. Wij delen niet mee in de opbrengsten als een kandidaat gedurende zijn zoektocht projecten doet of andere werkzaamheden verricht. Die vallen geheel toe aan de kandidaat en aan u als zijn oude werkgever. De werknemer kan zijn pensioenopbouw naadloos voortzetten, omdat wij zijn aangesloten bij de Stichting Pensioenfonds ABP.

Meer weten over wat sequens next voor u kan betekenen?

Reijerskoop 156
2771 BT  Boskoop

0172-404405
info@sequensnext.nl

“Het vertrouwen krijgen van de mensen die wij op weg helpen bij het vinden van een nieuwe bestemming, dát is voor mij de mooiste uitdaging. Ik loop als het ware een tijdje samen op met de kandidaat totdat deze zijn plek gevonden heeft. Meer dan 25 jaar werken voor werkgevers in de publieke sector helpt me hen goed te adviseren bij realiseren van een échte duurzame, oplossing voor hun werknemers.”
Diana van Kleef-Jansen
Accountmanager