Skip to content

Bestuurlijk advies

Onze vakgebieden

Van Kleef & Partners adviseert bestuur en management van organisaties uit de publieke sector op strategisch niveau. Complexe interne (arbeids)vraagstukken of zeer publieksgevoelige vraagstukken vragen om specifieke kennis van ambtelijke en politiek-bestuurlijke verhoudingen. Met onze jarenlange ervaring helpen wij u in besluitvormgingsprocessen. Van analyse tot uitvoering.

 • We adviseren en begeleiden bestuur en management bij organisatie- en samenwerkingsproblemen en daarmee samenhangende spanningen
 • We bemiddelen bij dreigende samenwerkingsproblemen of conflicten tussen bestuur en management of tussen bestuurders en managers onderling
 • We bemiddelen bij (dreigende) conflicten tussen bestuurders (politieke en ambtelijke managers) met anderen (collega-bestuurders, burgers, maatschappelijke organisaties, belangenbehartigers)
 • We adviseren over de gewenste uitvoering van maatschappelijke taken
 • We bieden via ons mobiliteitsbureau sequens next verschillende “van werk naar werk” trajecten aan
 • We adviseren over de inrichting van uitvoeringsorganisaties

Van werk naar werk

Ons mobiliteitsbureau sequens next biedt kansrijke maatwerkoplossingen om vertrekkende medewerkers tijdelijk of permanent elders te plaatsen. Medewerkers kunnen vanuit een dienstverband met Sequens next op zoek naar een nieuwe baan met behoud van pensioen-opbouw bij het ABP. Medewerkers krijgen intensieve begeleiding zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen, verbreden of omscholen.

Wat kunt u van ons verwachten:

 • Verschillende maatwerktrajecten om uw medewerkers naar een nieuwe toekomst te begeleiden
 • Persoonlijke benadering met inschakeling van professionele samenwerkingspartners
 • Aantrekkelijke financiële voorwaarden en een uiterst transparant kostenoverzicht
 • Kleinschaligheid: de lijnen zijn direct en kort
 • Openheid over de kansen en prognoses
 • Voor inleners: goed gekwalificeerde kandidaten voor tijdelijke vacatures en opdrachten tegen de normale loonkosten zonder risico’s