Skip to content

Over ons

Van Kleef & Partners

De ontwikkelingen in de publieke sector zijn talrijk en ingrijpend.

Gemeenten bijvoorbeeld staan voor grote uitdagingen nu veel cruciale taken naar het lokale niveau worden gebracht. In een tijd waarin budgetten onder zware druk staan. Vormen van gemeentelijke samenwerking nemen toe. Er ontstaan aparte uitvoeringsorganisaties en hybride organisatievormen. Schaalvergroting ook, waardoor de verantwoordelijkheden van bestuurders en ambtenaren en het gewicht van hun functie enorm toenemen.

Druk van burgers, maatschappelijke organisaties en media is enorm

Tegelijkertijd groeien de eisen van de samenleving. Volledige transparantie wordt geëist. De druk van burgers, maatschappelijke organisaties en media is enorm. De technologie stelt iedereen in staat op elk gewenst moment toegang te zoeken tot de publieke organisaties. We zien het op alle niveaus. Gemeenten, provincies, waterschappen, Rijksoverheid, uitvoeringsorganisaties, nutsbedrijven enzovoorts. Zelfs de rechterlijke macht ontkomt er niet aan. Allemaal moeten ze opnieuw hun plek vinden in de samenleving 3.0. Bestuurlijke en ambtelijke integriteit zijn sleutelbegrippen geworden. De roep om kwaliteit neemt toe. Maar de rechtsposities worden juist zwakker.

​Publieke bestuurders in een nieuwe tijd​

Dit alles dwingt om fundamenteel na te denken over posities, verantwoordelijkheden en arbeidsverhoudingen van bestuurders, managers en medewerkers van publieke organisaties. De tijd dat dit alles solide en stabiel lag vastgelegd in algemeen geldende regels ligt steeds verder achter ons. Het voortbestaan van het ambtenarenrecht staat onder druk, maar alleen wanneer iets nieuws of anders beter is heeft verandering zin! Publieke bestuurders voelen het volle gewicht van de nieuwe tijd in een rechtspositie van de vorige eeuw. Wie steekt zijn nek nog uit?

Het adviesbureau voor juridische vraagstukken publieke sector

Van Kleef & Partners is het adviesbureau gespecialiseerd in juridische vraagstukken binnen de publieke sector. Wij helpen werkgevers op organisatieniveau, maar staan ook individuele werknemers bij. De adviseurs van Van Kleef & Partners hebben grondige kennis van alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van ambtenarenrecht, arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. We gaan doelgericht te werk en nemen alleen genoegen met het best mogelijke resultaat. Onder het label sequens next begeleiden we medewerkers naar een nieuwe uitdaging.

Meer dan 30 jaar ervaring in
juridisch en bestuurlijk advies

Wie we zijn

Ons team

Jan-willem

Jan-Willem van Kleef

Partner en juridisch adviseur
Diana

Diana van Kleef-Jansen

Partner en accountmanager sequens next

Met wie we werken

Samenwerkingspartners

  • Van Wijngaarden (arbeidspsycholoog)
  • Asscher (bedrijfs- en verzekeringsarts)
  • Van Delft (Pensioenadviseur)
  • Mediators